Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Guardian Vietnam

Thuộc tập đoàn DFI Retail Group – nhà bán lẻ hàng đầu châu Á về chuỗi cửa hàng sức khoẻ và sắc đẹp, Guardian đã có mặt tại Việt Nam vào năm 2011, với hệ thống hàng trăm cửa hàng “phủ mọi nơi” tại các thành phố lớn cùng kênh mua sắm online: Shopee, Lazada, Grabmart, ứng dụng mua sắm Guardian Vietnam, website guardian.com.vn giao hàng trên toàn quốc.

 • hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtrbJ5qb7Cx
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at Guardian Vietnam

 • Appreciation party

 • Xuân yêu thương

 • Teambuilding 2023

 • Teambuilding 2023

 • Appreciation party

 • Appreciation party

 • Xuân yêu thương

 • Jardine Olympics

 • People month

 • SM workshop

 • SM workshop

 • Team building

 • Team building

 • Team building Phép màu Vệ thần 2022

 • Team building Phép màu Vệ thần 2022

 • Tri ân Vệ thần – Gala Phép màu Vệ thần tỏa sáng 2022

 • Tri ân Vệ thần – Gala Phép màu Vệ thần tỏa sáng 2022

 • Kỷ niệm 10 năm Guardian có mặt và dẫn đầu thị trường bán lẻ về sức khỏe & sắc đẹp tại Việt Nam

 • Kỷ niệm 10 năm Guardian có mặt và dẫn đầu thị trường bán lẻ về sức khỏe & sắc đẹp tại Việt Nam

 • Chiến dịch Voice of Love – cùng viết tay những tấm thiệp nhỏ gởi đến đồng nghiệp khi được hỗ trợ trong công việc, hay chỉ đơn giản là cảm mến, ngơi khen thành tích của nhau

 • Ngày hội thể thao gia đình và Chạy bộ từ thiện

 • Ngày hội thể thao gia đình và Chạy bộ từ thiện

Guardian Vietnam 's Activities

  • hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZhokXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWabmChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnlpqXnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
  • hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZhnmnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWabWmhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnlpqXnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
  • hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZhnmXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWabWihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnlpqXnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
  • hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZhnmHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWabWehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnlpqXnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
  • hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZhnl3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWabWahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnlpqXnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5dpmXCVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...